System kontroli dostępu dla stołówki szkolnej

System kontroli dostępu dla stołówki szkolnej

Stworzyliśmy kontrolę dostępudo szkolnej stołówki dla uczniów w 8 Szkole Podstawowej w Gdańsku. Kontrola dostępu oparta jest na platformie Python + Flask oraz kartach/tagach RFID.

W systemie można wyróżnić trzy części:

  • Aplikacja Flask oparta na serwerze WWW
  • Czytnik sprzętowy kart RFID (czytnik dostępu)
  • Czytnik administratora RFID

Aplikacja po stronie serwera jest oparta na frameworku Flask i dystrybuowana jako obraz Docker. Administracja jest w pełni możliwoa poprzez przeglądarkę. Aplikacja obsługuje dodatkowo normalny tryb użytkownika, w którym użytkownicy (np. rodzice) mogą sprawdzać wpisy do stołówki tylko dla swojego dziecka poprzez przeglądarkę.

Czytnik sprzętowy łączy się przez Wi-Fi z siecią szkoły oraz aplikacją po stronie serwera umieszczonego w sieci lokalnej. Urządzenie jest zasilane bateryjnie i umożliwia podłączenie urządzeń zewnętrznych takich jak zamki, lub inne urządzenia automatycznego otwierania drzwi. Czytnik posiada wbudowaną sygnalizację świetlną i dźwiękową o udzielonym dostępie lub jego braku jak i o ustawieniach urządzenia. Urządzenie można konfigurować za pomocą Wi-Fi i przeglądarki internetowej.

Czytnik administratora RFID to czytnik karty/znacznika RFID do szybkiego tworzenia konta przez administratora systemu. Jest podłączany do komputera poprzez USB i umożliwia odczyt danych RFID za pomocą aplikacji dostarczanej wraz z urządzeniem.

Możliwości systemu:

  • Wiele czytników RFID (punktów dostępu).
  • Wielu użytkowników z konfigurowalnymi uprawnieniami do pokoi i grup pokoi.
  • Wiele pokoi z uprawnieniami zdefiniowanymi przez użytkownika.
  • Wielu zaawansowanych użytkowników (np. rodziców) z prawami dostępu do sprawdzania wpisów dla grup użytkowników przypisanych do konta.
  • Rejestrowanie wpisów (Logi dostępu).

Z systemu korzysta stołówka 8 Szkoły Podstawowej w Gdańsku. Aktualnie z systemu korzysta około 500 uczniów.